• รอบที่ 1 Portfolio

  วันที่ 1 ธ.ค. 2561 - 15 ธ.ค. 2561 (xx)
 • รอบที่ 2 โควตา/โครงการพิเศษ

  วันที่ 4 ก.พ. 2562 - 12 มี.ค. 2562 (xx)
 • รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

  วันที่ 17 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562 (xx)
 • รอบที่ 4 แอดมิสชั่น

  วันที่ 9 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562 (xx)
 • รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

  วันที่ 30 พ.ค. 2562 - 10 มิ.ย. 2562 (xx)
ผลการคัดเลือก ดูผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ผลการคัดเลือก รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ 1/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ SU-TCAS รอบ 1 ประจำปี 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์     รายละเอียดสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลประกาศ ข้อมูลการรับสมัคร

ประกาศยกเลิกการอัพโหลดใบ ปพ.1 เพื่อความสะดวก อ่านต่อ...

ข้อมูลประกาศ ข้อมูลการรับสมัคร

การเตรียมข้อมูลก่อนการรับสมัคร อ่านต่อ...

ข้อมูลประกาศ ข้อมูลการรับสมัคร

รายละเอียดการรับสมัครแต่ละคณะ TCAS 2562 อ่านต่อ...

ข้อมูลประกาศ ข้อมูลการรับสมัคร

แผนภาพ Infographic แสดงกำหนดการรับสมัครในแต่ละรอบ อ่านต่อ...

Non-Thai students applying for Silpakorn University International College (SUIC) please click here.

edit สมัครสอบ  info คุณสมบัติทั่วไป  info ดูคุณสมบัติ  file_download ประกาศรับสมัคร  format_list_numbered ขั้นตอนสมัคร